Κοσμήτορας

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος

Αναπληρώτρια  Κοσμήτορας

 •  Καθηγήτρια Fabienne Baider
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
 • Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης  (πρόεδρος Τμήματος)
 • Αναπληρώτρια Kαθηγητήτρια Παρασκευή Βαρσαμοπούλου
 • Επίκουρη Καθηγήτρια  Βάσω Γιαννακοπούλου

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαικών Σπουδών

 • Αναπληρωτής Καθηγητής  Παναγιώτης Χριστιάς (πρόεδρος Τμήματος)
 • Καθηγήτρια May Chehab
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Ντοά

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

 • Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ (πρόεδρος Τμήματος)
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Σταυρίδης
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Christiane Bulut

Εκπρόσωποι Φοιτητών

 • Παναγιώτης Ευσταθίου
 • Καλλής Άντουνας
 • Μαρία Σύλια Τσίγκα