ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Ημερομηνία Ανάρτησης
10/10/2018
Προκήρυξη θέσεων για Δευτερεύων Πρόγραμμα Σπουδών για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 10/10/2018
 
05/10/2018
Συμπληρωματικά Μαθήματα στο ΠΚ για αναγνώριση τίτλου σπουδών, για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 28/09/2018
 
05/09/2018
Παρακολούθηση Μαθημάτων Προπτυχιακού Επιπέδου για σκοπούς Διεύρυνσης ή και Εμβάθυνσης των Γνώσεων  ή Σκοπούς Αντιστοιχίας για Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΚ
05/09/2018
 
 03/08/2018
 
09/07/2018
Πληροφορίες που αφορούν Νέους Προπτυχιακούς Φοιτητές
 
02/07/2018
 
08/06/2018
Ανακοίνωση τυχερών φοιτητών της έρευνας μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες διοικητικές  υπηρεσίες 2018 27/04/2018
Αποτελέσματα Οικονομικού Βοηθήματος Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 02/03/2018
22/11/2017
19/09/2017
 05/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
 
17/05/2017
Ανευρεθέντα Αντικείμενα στην ΥΣΦΜ 11/03/2016