ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 
Ημερομηνία Ανάρτησης
Βραβείο Πόπης Παπαχριστοφόρου - Κυριακοπούλου 22/01/2019
Αιτήσεις για Διαμονή στη Φ. Εστία και συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΒΦΕ για φοιτητές παλαιών ετών -  Ακαδημαϊκό Έτος 2019/2020 
 
Πληροφορίες ΕΔΩ
 
22/01/2019
Βραβεία Κοινωνικής Προσφοράς Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία – Λευκοθέα 2018-2019 20/01/2019
20/01/2019
 
 
19/01/2019
Υψηλότερη-Χαμηλότερη Βαθμολογία Παγκυπρίων Εξετάσεων 2018 04/01/2019
Κουπόνια Σίτισης για Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς – Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 20/12/2018
Πρόγραμμα Εγγραφών σε Μαθήματα Προπτυχιακών Φοιτητών Εαρινού Εξαμήνου 19/12/2018
 
05/10/2018
 
 03/08/2018
Ανακοίνωση τυχερών φοιτητών της έρευνας μέτρησης του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες διοικητικές  υπηρεσίες 2018 27/04/2018
22/11/2017
19/09/2017
 05/09/2017
01/09/2017
30/08/2017
 
17/05/2017
Ανευρεθέντα Αντικείμενα στην ΥΣΦΜ 11/03/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έντυπο Αποδοχής θέσης για Δευτερεύον Πρόγραμμα Σπουδών (Minor) για το Εαρινό Εξάμηνο  2018/19