Αγαπητοί/τές φίλοι/φίλες,

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Εκ μέρους της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (YΣΦM), σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα ή τη συνέχεια των σπουδών σας!

Η YΣΦM προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες που αφορούν στα θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας, προσωπικής καθοδήγησης, κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης, στέγασης, φοιτητικών δραστηριοτήτων κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία παρέχει πληροφορίες για την πολιτική εισδοχής, τις εισαγωγικές εξετάσεις, τα προγράμματα σπουδών, ετοιμάζει ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα εξετάσεων, εκδίδει πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κ.α., και έχει την ευθύνη της πραγματοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων στα μαθήματα όλων των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Προσφέρει επίσης εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια για τυχόν προβλήματα προσωπικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης καθώς και για θέματα ευημερίας.

Επίσης, η Yπηρεσία μας βοηθά τους φοιτητές στην ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων και παρέχει ενημέρωση και βοήθεια σε θέματα που αφορούν τη ζωή τους στο Πανεπιστήμιο, όπως η στέγαση, η σίτιση, οι υποτροφίες και τα οικονομικά βοηθήματα.

H Yπηρεσία, τέλος, είναι υπεύθυνη για την εργοδότηση φοιτητών στις διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, παρέχοντας παράλληλα ενημέρωση και στήριξη σε θέματα σταδιοδρομίας.

Όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας θα είναι στη διάθεσή σας καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας πορείας και της μετέπειτα σταδιοδρομίας σας.

Καταλήγοντας, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις σπουδές σας και να περάσετε ευχάριστα την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17!