Οδηγίες για τους Φοιτητές που αναμένεται να Αποφοιτήσουν
 
Οι τελετές αποφοίτησης των προπτυχιακών αποφοίτων θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία του κτιρίου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη ως εξής:
 

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017:  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και Φιλοσοφική Σχολή 

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017:       Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017:   Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Πολυτεχνική Σχολή

 
 
graduates1