Ανθρωπιστικών Επιστημών
ucy1
 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 
 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
 
Πολυτεχνικής
 
 
Φιλοσοφικής
 
 
Ιατρικής
 
 
 
 
Σημείωση:
 
Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω ελέγχου της ΑΗΚ για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των αιθουσών Α010 / Α011 /Α109/ Α111 και Α112 του Κεντρικού Κτιρίου , τα μαθήματα σας που διδάσκονται στις αίθουσες αυτές θα μεταφερθούν στις αίθουσες στο κτίριο της Πτέρυγας από τις 04/09/2017 μέχρι νεότερης ειδοποίησης.
 
Δηλαδή τα μαθήματα που διδάσκονται στις πιο κάτω αίθουσες μεταφέρονται ανάλογα στις αίθουσες της Πτέρυγας :
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
Α010 Ε010
Α109 Ε002
Α111 Ε115
Α112 Ε116