DSC1076  DSC1320  DSC0968  
  DSC1236b   DSC1259   DSC1122  
  DSC1407   DSC1479   DSC1278  
 
 
  
Το Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων ενημερώνεται για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα προγράμματα που προκηρύσσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, εντοπίζει πηγές χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει διοικητικά την πανεπιστημιακή κοινότητα στον καταρτισμό και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση. Διατηρεί, επίσης, στενή επαφή και συντονίζεται με το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες και συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
 
  "ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ (OPEN DAY) 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013"
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
 
 
Ιατρική Σχολή
Ιατρική Σχολή
 
 
 
 
 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας