Οι φοιτητές βιώνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους άγχος που αφορά συνήθως ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Οι περισσότεροι ξεπερνούν αυτό το στάδιο µε σχετική ευκολία, όμως ένας αριθμός ατόμων βρίσκετε σε ένα αδιέξοδο.
 
Επειδή η συναισθηματική φόρτιση συχνά επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση ανάμεσα σε άλλα, το ακαδημαϊκό προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους φοιτητές σε αυτή τη θέση. Για να στηρίξουμε την υφιστάμενη προσπάθεια σας, έχουμε ετοιμάσει το υλικό αυτό για την ενδυνάμωση των φοιτητών από το προσωπικό και την παραπομπή τους όταν χρειάζεται στο Γραφείο Συμβουλευτικής. Σίγουρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η αναγνώριση δυσκολιών για όλους τους φοιτητές ούτε και οι φοιτητές ίσως να είναι σε θέση να σας προσεγγίσουν και να δεχτούν τη στήριξη τους. Με την απλή έκφραση ενδιαφέροντος, μπορούν οι ακαδημαϊκοί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη και εμψύχωση των φοιτητών.
 
 
Χαρακτηριστικά Φοιτητών με Προβληματισμούς
Είναι πολύ φυσιολογικό κατά καιρούς να βιώνει το άτομο συναισθήματα όπως η μελαγχολία και η σύγχυση. Όταν όμως αυτά παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ίσως να συμβαίνει κάτι περισσότερο από µια τυπική απογοήτευση ή συναισθηματική φόρτιση. Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε τυπικά χαρακτηριστικά φοιτητών µε συναισθηματικές και άλλες προσωπικές δυσκολίες τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από τους καθηγητές:
 • Υπερβολικά φτωχή ακαδημαϊκή απόδοση ή απότομη αλλαγή στους βαθμούς.
 • Άγχος και Αγωνία
 • Μελαγχολική διάθεση
 • Συχνή αναφορά σε σωματικό πόνο
 • Μεγάλος αριθμός απουσιών
 • Επιθετική και ενοχλητική συμπεριφορά
 • Έλλειψη επικοινωνίας
 • Κλάμα στο χώρο του Πανεπιστημίου
 • Αλλαγή στην προσωπική υγιεινή και καθαριότητα
 • Υπνηλία κατά την ώρα του μαθήματος
 • Προσπάθειες για αναβολή προθεσμίας εργασιών ή διαγωνισμάτων
 • Συναισθηματικό ξέσπασμα
 • Αναφορά στην αυτοκτονία και το θάνατο
 • Έλλειψη επικοινωνίας µε την πραγματικότητα
 • Αναζήτηση βοήθειας από τους ίδιους τους φοιτητές
 • Θάνατος στην οικογένεια ή αγαπητού ατόμου
 • Δυσκολίες στις σημαντικές σχέσεις
 • Αλλαγές στο ρόλο του φοιτητή / τριας στην οικογένεια
 • Χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών όπου είναι δυνατή η αναγνώριση
 • Προσκόλληση / Εξάρτηση φοιτητή από καθηγητές
 • Οποιοδήποτε θέμα σας ανησυχεί και δεν έχετε την ώρα ούτε τον τρόπο αντιμετώπισης του.
Πως Μπορείτε να Βοηθήσετε
 • Διευθετήστε ώρα για να συζητήσετε µε το άτομο για το οποίο ανησυχείτε. Δεν υπάρχει λόγος να αφιερώσετε μεγάλο κομμάτι του χρόνου σας αλλά είναι σημαντικό να δώσετε σημασία. Ακόμα και μερικά λεπτά είναι σημαντικό να εμψυχώσουν ένα προβληματισμένο άτομο.
 • Δώστε στο άτομο αποκλειστική σημασία.
 • Αν έχετε προσωπικά καλέσει το άτομο, τότε προσπαθήστε να µην χρησιμοποιήσετε κριτική για να αναφέρετε τις παρατηρήσεις σας (Π.χ. «Τον τελευταίο καιρό έχω προσέξει αλλαγή στη συμπεριφορά / απόδοση / παρουσία στο μάθημα και ανησυχώ. Υπάρχει κάτι που θες να συζητήσουμε;» αντί, «Δεν έρχεσαι στο μάθημα και δεν δείχνεις κανένα ενδιαφέρον»).
 • Αναφέρετε στο άτομο εναλλακτικές λύσεις.
 • Οι αξίες και σκέψεις του ατόμου ίσως να διαφέρουν από τις δικές σας και ίσως να µην δεχτεί την άποψη σας ασχέτως µε την εμπειρία και γνώσεις σας. Μπορείτε να βοηθήσετε απλά µε το να είστε εκεί για το άτομο.
 • Ακούστε τα συναισθήματα και σκέψεις µε σεβασμό.
 • Επαναλάβετε αυτά που έχετε ακούσει για να δείξετε στο άτομο ότι πραγματικά έχετε ακούσει και κατανοήσει αυτά που σας ανέφερε.
 • Αφήστε το άτομο να μιλήσει.
 • Διατηρήστε όρια και προσδοκίες από το άτομο όσον αφορά το μάθημα που διδάσκετε.
 • Η έκφραση ανησυχίας να γίνει µε οριοθέτηση στην σχέση Καθηγητή/Φοιτητή.
Πως και Πότε Γίνετε Παραπομπή σε Αρμόδια Υπηρεσία
Εκτός από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, υπάρχουν και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε τα όρια στην εμπλοκή σας για τη στήριξη των φοιτητών. Η παραπομπή είναι συνήθως απαραίτητη όταν:
 • Το άτομο παρουσιάζει ένα πρόβλημα ή ζητά πληροφορίες εκτός της γνώσης και εμπειρίας σας.
 • Νιώθετε ότι η διαφορά στην προσωπικότητα σας µε αυτή του ατόμου είναι μεγάλη και θα σας εμποδίσει από το να βοηθήσετε όσο θα θέλατε.
 • Νιώθετε προβληματισμό λόγω της σχέσης σας µε το άτομο.
 • Το άτομο νιώθει αμφιβολία να εκφραστεί σε εσάς.
 • Δε νιώθετε ότι έχετε την ικανότητα να στηρίξετε το άτομο.
 • Δεν έχετε ώρα λόγω του πιεστικού σας προγράμματος και της έλλειψης χρόνου.
 • Το άτομο έχει προσκολληθεί σε εσάς και δείχνει εξάρτηση.
 • Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο από ότι μπορείτε να χειριστείτε.
 • Βοηθήσατε όσο ήταν δυνατό και νιώθετε ότι το άτομο χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια.
 • Τα συναισθήματα σας για το άτομο σας εμποδίζουν να βοηθήσετε αντικειμενικά.
Πώς γίνεται η Παραπομπή στο Γραφείο Συμβουλευτικής;
 • Ενημερωθείτε για τη βασική παροχή υπηρεσιών του Γραφείου Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο για την δική σας ευκολία για παραπομπή όσο και για την αναφορά του συγκεκριμένου γραφείου προς τους φοιτητές.
 • Τηλεφωνήστε στο 22-894053 και μιλήστε µε το Μάριο Αργυρίδη ή διευθετήστε πολυθεματική συνάντηση στην οποία μπορούν να λάβουν μέρος και άλλα µέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για να συζητήσουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που τους απασχολούν.
 • Η αναφορά σας στο Γραφείο Συμβουλευτικής θα χρειαστεί µόνο μερικά λεπτά.
 • Αναμένετε την αντίσταση του ατόμου για να αποταθεί για βοήθεια.
Τι να Περιμένει ο Φοιτητής απο το Γραφείο Συμβουλευτικής
Είναι προτιμότερο η διευθέτηση της συνάντησης να γίνεται µε απευθείας επικοινωνία του φοιτητή µε το γραφείο. Στα επείγοντα περιστατικά θα δίνεται σχεδόν άμεσα χρόνος συνάντησης.
 
Στην πρώτη συνάντηση το άτομο θα διαβάσει και θα υπογράψει τα απαραίτητα έντυπα και θα γίνει η λήψη του ιστορικού της περίπτωσης. Μετά θα υπάρξει συζήτηση για τον τρόπο που μπορεί το Γραφείο Συμβουλευτικής να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ατόμου.
 
Όλες οι περιπτώσεις τυγχάνουν εμπιστευτικότητας. Μόνο µε την υπογραφή του ατόμου που έχει συνεργασία µε το Γραφείο Συμβουλευτικής μπορούν να ελευθερωθούν πληροφορίες. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση άμεσου κίνδυνου προς το φοιτητή/τρια ή άλλους και βίας στην οικογένεια.
 
Αναφορές σε Θάνατο και Αυτοκτονία
Εάν κάποιο άτομο σας δώσει λεπτομέρειες που αφορούν το χώρο, χρόνο και τρόπο που θα αφαιρέσει τη ζωή του, τότε είναι αναγκαία η άμεση παραπομπή. Σε ώρες γραφείου επικοινωνήστε µε το Γραφείο Συμβουλευτικής στο 22-894053 µε το Μάριο Αργυρίδη. Στις υπόλοιπες ώρες επικοινωνήστε µε την Άμεση Επέμβαση Αστυνομίας στον αριθμό τηλεφώνου 112, αναφέρετε το περιστατικό και µην αφήσετε το φοιτητή/τρια να απομακρυνθεί. Συζητήστε μαζί του μέχρι να φτάσει η βοήθεια.
Κάθε αναφορά στην αυτοκτονία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί εάν ένα άτομο ζητά απλά προσοχή ή εννοεί την επιθυμία για τερματισμό της ζωής του. Η απόφαση για τη σοβαρότητα του περιστατικού δεν πρέπει να ληφθεί χωρίς τη συζήτηση µε αρμόδιο και εξειδικευμένο άτομο.
 
Τι να Κάνω αν ο Φοιτητής Έχει Αμφιβολίες για Αναζήτηση Βοήθειας απο το Γραφείο Συμβουλευτικής
Αναφερθείτε µε θετικό τρόπο στη σημαντικότητα της αποδοχής βοήθειας και τη στήριξη που επιθυμεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προσφέρει µέσω του Γραφείου Συμβουλευτικής. Τα άτομα που δέχονται ψυχολογική στήριξη δεν είναι «προβληματικά» ούτε αδύνατα.
 • Εάν το άτομο δεν επιθυμεί συνεργασία µε το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης σεβαστείτε το για να µην προκληθεί πρόβλημα στη σχέση σας.
 • Ζητήστε του/ης να το σκεφτεί και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ρωτήστε τι έχει αποφασίσει για να δείξετε το συνεχιζόμενο σας ενδιαφέρον.
 • Το άτομο που αντιμετωπίζει προσωπικές δυσκολίες μπορεί να επισκεφθεί µέσω παραπομπής του ακαδημαϊκού προσωπικού το Γραφείο Συμβουλευτικής και δεν υπάρχει καμία δέσμευση για συνέχεια της συνεργασίας μετά την πρώτη επίσκεψη.
 • Είναι βοηθητικό να αναφερθεί στο φοιτητή/τρια ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και ότι μετά την έναρξη της συνεργασίας µε τον υπεύθυνο του γραφείου δε θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες ή λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο άτομο ούτε και στο µέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού που έκανε την αναφορά.