Μήνυμα Καλωσορίσματος

Ο σκοπός των Οικονομικών Υπηρεσιών είναι διαμέσου των εξαίρετων εργασιών και υπηρεσιών τους, να βοηθούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην υλοποίηση της αποστολής του και εκπλήρωση των στόχων...περισσότερα

Ανδρούλλα Θεοφάνους
Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών