Αιτήσεις / Αρχεία

 

 

Τα έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου https://portal.ucy.ac.cy/EL/Administrative/Forms_Circulars_Manuals/Pages/UCYForms.aspx  (ελεγχόμενη πρόσβαση):

  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας "Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου" σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. Επιπέδου Μάστερ
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/Φοιτήτριες του Π.Κ. εις μνήμη Άλκη Πογιατζή
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε 33 Διδακτορικές/ούς φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
  • Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων
  • Έντυπο για εγγραφή σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 40 π.μ.
  • Αίτηση για Παραχώρηση Υποτροφίας σε Διδακτορικούς Φοιτητές από τα έσοδα των μεταπτυχιακών διδάκτρων