Προκηρύξεις Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
 

Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/2019

Αναθεωρημένη Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Νομική για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/2019 - Παράταση για υποβολή αιτήσεων  μέχρι τις 10.12.2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και παράταση για υποβολή συστατικών επιστολών μέχρι τις 17.12.2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι

Προκήρυξη Θέσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών - Εισδοχή Ιανουάριος 2019

 

Η υποβολή αιτήσεων μέσω του συστήματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/19 λήγει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
 
Με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  
 
 • Διδακτορικό πρόγραμμα στη «Νεοελληνική Φιλολογία» - Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών: καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι 
 • Πρόγραμμα Μάστερ στη «Νομική» - Τμήμα Νομικής: καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι
 •  Διδακτορικό πρόγραμμα στη «Χρηματοοικονομική» - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι

 

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μάστερ στο Σχεδιασμό Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ αποφάσισε όπως σταματήσει την ανακοίνωση των θέσεων για το πρόγραμμα αυτό.
 
 

   Συνήθεις Ερωτήσεις για υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνήθεις Ερωτήσεις


 Υποβολή Αίτησης


 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη θέσεων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο) και στο τέλος Σεπτεμβρίου για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους συντονιστές μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων, ως εξής:

 • για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους
 • για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει την αίτηση του MONON ηλεκτρονικά. 

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

 


 Συστατικές Επιστολές


 Στην ηλεκτρονική αίτηση σας, θα πρέπει να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απ' ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.   Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθείας από τους ίδιους τους καθηγητές.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 


Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση


 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).