Προκήρυξη Θέσεων

 


Προκήρυξη θέσεων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές (μέχρι την Παρασκευή 16.6.2017 και ώρα 12 το μεσημέρι)


Οι αιτήσεις μέσω του συστήματος μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 

1. Διδακτορικά προγράμματα Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

2. Πρόγραμμα στη «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» - Τμήμα Ψυχολογίας: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

3. Πρόγραμμα στη «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων» - Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

4.  Πρόγραμμα ΜΒΑ (πλήρους και μερικής φοίτησης): καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

5.  Πρόγραμμα Business Economics (TIME MBE): καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

6.  Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

7.  Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

8.  Διδακτορικό στα Οικονομικά: καταληκτική ημερομηνία η Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

9.  Μάστερ στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές:  καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 12 το μεσημέρι

 


Προκήρυξη Θέσεων για Διατμηματικό και  Διασχολικό Πρόγραμμα Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής Σχολής: Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων, επιπέδου Μάστερ (Msc) –  Υποβολή αίτησης μέχρι 31.5.2017 και ώρα 12 το μεσημέρι)


Υποτροφίες Διδακτορικών στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Υποβολή αίτησης μέχρι 31.5.2017)


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΜΟΝΟΝ για τα διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών μέχρι τις 31 Μαϊου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι


 Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018


Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018


 

 Συνήθεις Ερωτήσεις για υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου


Συνήθεις Ερωτήσεις


 Υποβολή Αίτησης


 Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη θέσεων.

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριο) και στο τέλος Σεπτεμβρίου για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους συντονιστές μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων, ως εξής:

  • για εισδοχή στο Χειμερινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους
  • για εισδοχή στο Εαρινό Εξάμηνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους

Κάθε υποψήφιος που ενδιαφέρεται να φοιτήσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποβάλλει την αίτηση του MONON ηλεκτρονικά. 

Προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας, παρακαλώ να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Μέσω του συστήματος μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα σε περισσότερα από ένα προγράμματα σε διαφορετικά τμήματα.

 


 Συστατικές Επιστολές


 Στην ηλεκτρονική αίτηση σας, θα πρέπει να αναφέρετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές απ' ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.  Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων.   Για τα προγράμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας, οι συστατικές επιστολές πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό έντυπο το οποίο υπάρχει στις Γραμματείες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/graduateschool/el/admissions/applications-forms. Εναλλακτικά, οι συστατικές επιστολές μπορούν και αυτές να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθείας από τους ίδιους τους καθηγητές.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησης σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

 


Στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση


  • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
  • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
  • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).