Προσφορά θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα


Οι φοιτητές στους οποίους έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου θα πρέπει (α) να αποστείλουν επιστολή στο τμήμα ότι αποδέχονται τη θέση που τους έχει προσφερθεί  (β) να πληρώσουν την προκαταβολή των διδάκτρων και ακολούθως να σαρώσουν την απόδειξη και να την ανεβάσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα που είχαν υποβάλει την αίτηση τους για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και (γ) να ανεβάσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, τα τελικά αρχεία των πτυχίων/διπλωμάτων/βεβαιώσεων αποφοίτησης.

 

Αιτήσεις / Έντυπα