Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της, στις 4 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2017 και στις 14 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 28 Διδακτορικών Τίτλων στην ειδική Τελετή Αποφοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2018.
 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας των Διδακτορικών Φοιτητών παρουσιάζονται σε σύντομη περίληψη, όπου αναφέρεται το αντικείμενο της έρευνας και τα αποτελέσματά της.