Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

 
Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μάστερ ή διδακτορικού τίτλου. Στα μεταπτυχιακά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος, ενώ η απονομή διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

       mezun

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα.  Τα προγράμματα  Οικονομική ΑνάλυσηΜΒΑFinancial Economics, Μηχανικής Πετρελαίων, Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου και Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship -TIME MBE) προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών, του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην "ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό".

 

 

 Κατάλογος με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές  Αγγλικών Σπουδών Διδακτορικό/ Μάστερ
Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική Παιδαγωγική Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό/ Μάστερ
Αρχαία Ιστορία Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Διδακτορικό/ Μάστερ
Αρχές Φυσικής  Φυσικής Μάστερ
Αρχιτεκτονική  Αρχιτεκτονικής Διδακτορικό
Βιοιατρικές Επιστήμες Βιολογικών Επιστημών Μάστερ
Βιοιατρικές Επιστήμες Βιολογικών Επιστημών Διδακτορικό
Βιοποικιλότητα και Οικολογία Βιολογικών Επιστημών Μάστερ
Βιοποικιλότητα και Οικολογία Βιολογικών Επιστημών Διδακτορικό
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας
(Διατμηματικό Πρόγραμμα)
Διδακτορικό/ Μάστερ
Γαλλικές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτορικό
Γλώσσα και Εκπαίδευση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό
Γλωσσολογία Αγγλικών Σπουδών Διδακτορικό
Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ψυχολογίας Μάστερ
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών Επιστημών της Αγωγής Μάστερ
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Αγγλικών Σπουδών Μάστερ
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μάστερ
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτορικό
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος Επιστημών της Αγωγής Μάστερ
Διαδικτυακός Υπολογισμός Πληροφορικής Μάστερ
Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό/Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)
(Διατμηματικό πρόγραμμα)
Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Διδακτορικό
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός
 

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

(Διατμηματικό Πρόγραμμα)

Μάστερ
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία Μαστερ
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μαστερ
Επιστήμη της Πληροφορικής Πληροφορικής Μάστερ
Ευρωπαϊκές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μάστερ
Ευρωπαϊκές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών Διδακτορικό
Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μάστερ
Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής Μάστερ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ/Διδακτορικό
Εφαρμοσμένη Στατιστική Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ
Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας Μάστερ
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διδακτορικό
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Αγγλικών Σπουδών Μάστερ
Καθαρά Μαθηματικά Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ/Διδακτορικό
Κλασικές Σπουδές Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Διδακτορικό / Μάστερ
Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας Διδακτορικό
Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ψυχολογίας Μάστερ
Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μάστερ
Κοινωνιολογία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διδακτορικό
Μαθηματικά
και Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας
Μάστερ
Μαθηματική Παιδεία Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Μεσογειακή Αρχαιολογία: Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό / Μάστερ
Μεταφραστικές Σπουδές Αγγλικών Σπουδών  Διδακτορικό
Μηχανική Πετρελαίων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  Μάστερ
 Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μάστερ
Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διδακτορικό
Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Διδακτορικό / Μάστερ 
Μηχανικού Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ 
Μηχανικού Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορικό
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική  Βιολογικών Επιστημών Μάστερ 
Νεοελληνική Φιλολογία Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Μάστερ 
Νεοελληνική Φιλολογία Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Διδακτορικό

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό/Μάστερ
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Οικονομικών  Μάστερ
Οικονομικά Οικονομικών   Διδακτορικό 
Οικονομική Ανάλυση (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα) Οικονομικών  Μάστερ
 Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ος αιώνας) Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Διδακτορικό/Μάστερ
Πληροφορική Πληροφορικής Διδακτορικό 
 Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διδακτορικό 
 Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις ήΕυρωπαϊκή Πολιτική) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Διδακτορικό
Πολιτικού Μηχανικού/Αντισεισμική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Ανάλυση Κατασκευών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Γεωτεχνική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό) Πληροφορικής Μάστερ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις σπουδές  των Κλασικών Πολιτισμών Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Μάστερ 
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Επιστημών της Αγωγής  Διδακτορικό / Μάστερ
 Στατιστική Μαθηματικών και Στατιστικής  Διδακτορικό
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδίων και Διαδραστικών Τεχνολογιών (σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ) Πληροφορικής  Μάστερ
 Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα) Ψυχολογίας Μάστερ 
Τουρκικές Σπουδές Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Μάστερ 
Τουρκικές Σπουδές Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Διδακτορικό
Φυσική Φυσικής Μάστερ 
Φυσική Φυσικής Διδακτορικό
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μάστερ
Χημεία Χημείας  Διδακτορικό / Μάστερ
Χημεία Τροφίμων Χημείας   Μάστερ
Χρηματοοικονομική Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάστερ
Χρηματοοικονομική Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδακτορικό
Ψυχολογία Ψυχολογίας Διδακτορικό
Financial Economics

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Οικονομικών

(Διατμηματικό Πρόγραμμα)

Μάστερ
Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship - TIME MBE)

 Οικονομικών

(Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα)

Μάστερ
High Performance Computing for Life Sciences, Engineering and Physics (HPC-LEAP European Joint Doctorate)

 Φυσικής

(Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα)

Διδακτορικό