Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν ένα ή περισσότερα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικό. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μάστερ ή διδακτορικού τίτλου. Στα μεταπτυχιακά διπλώματα δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος, ενώ η απονομή διδακτορικού τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

Διαπανεπιστημιακά προγράμματα, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να προσφέρονται σε οποιαδήποτε γλώσσα.  Τα προγράμματα  Οικονομική ΑνάλυσηΜΒΑFinancial Economics, Μηχανικής Πετρελαίων, Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου και Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship -TIME MBE) προσφέρονται και στην αγγλική γλώσσα.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών, του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρεται σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας οφείλουν να παρακολουθήσουν πριν τη συμπλήρωση του προγράμματος σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο, ένα τουλάχιστον μάθημα στην "ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό".

 

 

 Κατάλογος με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

Αλφαβητικά ανά Πρόγραμμα Σπουδών:

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές  Αγγλικών Σπουδών Διδακτορικό/ Μάστερ
Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική Παιδαγωγική Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό/ Μάστερ
Αρχαία Ιστορία Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Διδακτορικό/ Μάστερ
Αρχές Φυσικής  Φυσικής Μάστερ
Αρχιτεκτονική  Αρχιτεκτονικής Διδακτορικό
Βιοιατρικές Επιστήμες Βιολογικών Επιστημών Μάστερ
Βιοιατρικές Επιστήμες Βιολογικών Επιστημών Διδακτορικό
Βιοποικιλότητα και Οικολογία Βιολογικών Επιστημών Μάστερ
Βιοποικιλότητα και Οικολογία Βιολογικών Επιστημών Διδακτορικό
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας και Αρχαιολογίας
(Διατμηματικό Πρόγραμμα)
Διδακτορικό/ Μάστερ
Γαλλικές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτορικό
Γλώσσα και Εκπαίδευση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό
Γλωσσολογία Αγγλικών Σπουδών Διδακτορικό
Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ψυχολογίας Μάστερ
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών Επιστημών της Αγωγής Μάστερ
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Αγγλικών Σπουδών Μάστερ
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μάστερ
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Διδακτορικό
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος Επιστημών της Αγωγής Μάστερ
Διαδικτυακός Υπολογισμός Πληροφορικής Μάστερ
Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό/Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)
(Διατμηματικό πρόγραμμα)
Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Διδακτορικό
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός
 

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

(Διατμηματικό Πρόγραμμα)

Μάστερ
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία Μαστερ
Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μαστερ
Επιστήμη της Πληροφορικής Πληροφορικής Μάστερ
Ευρωπαϊκές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Μάστερ
Ευρωπαϊκές Σπουδές Γαλλικών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών Διδακτορικό
Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μάστερ
Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής Μάστερ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ/Διδακτορικό
Εφαρμοσμένη Στατιστική Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ
Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας Μάστερ
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διδακτορικό
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Αγγλικών Σπουδών Μάστερ
Καθαρά Μαθηματικά Μαθηματικών και Στατιστικής Μάστερ/Διδακτορικό
Κλασικές Σπουδές Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Διδακτορικό / Μάστερ
Κλινικής Ψυχολογίας Ψυχολογίας Διδακτορικό
Κοινωνική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ψυχολογίας Μάστερ
Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Μάστερ
Κοινωνιολογία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διδακτορικό
Μαθηματικά
και Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας
Μάστερ
Μαθηματική Παιδεία Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Επιστημών της Αγωγής Διδακτορικό / Μάστερ
Μεσογειακή Αρχαιολογία: Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό / Μάστερ
Μεταφραστικές Σπουδές Αγγλικών Σπουδών  Διδακτορικό
Μηχανική Πετρελαίων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  Μάστερ
 Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μάστερ
Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διδακτορικό
Μηχανικού Περιβάλλοντος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Διδακτορικό / Μάστερ 
Μηχανικού Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάστερ 
Μηχανικού Υπολογιστών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορικό
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική  Βιολογικών Επιστημών Μάστερ 
Νεοελληνική Φιλολογία Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Μάστερ 
Νεοελληνική Φιλολογία Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Διδακτορικό

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Ιστορίας και Αρχαιολογίας Διδακτορικό/Μάστερ
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Οικονομικών  Μάστερ
Οικονομικά Οικονομικών   Διδακτορικό 
Οικονομική Ανάλυση (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα) Οικονομικών  Μάστερ
 Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ος αιώνας) Ιστορίας και Αρχαιολογίας  Διδακτορικό/Μάστερ
Πληροφορική Πληροφορικής Διδακτορικό 
 Πολιτική Επιστήμη Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διδακτορικό 
 Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις ήΕυρωπαϊκή Πολιτική) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος  Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Διδακτορικό
Πολιτικού Μηχανικού/Αντισεισμική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Ανάλυση Κατασκευών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Γεωτεχνική Μηχανική Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Πολιτικού Μηχανικού/Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Μάστερ
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό) Πληροφορικής Μάστερ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις σπουδές  των Κλασικών Πολιτισμών Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Μάστερ 
Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Επιστημών της Αγωγής  Διδακτορικό / Μάστερ
 Στατιστική Μαθηματικών και Στατιστικής  Διδακτορικό
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδίων και Διαδραστικών Τεχνολογιών (σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ) Πληροφορικής  Μάστερ
 Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα) Ψυχολογίας Μάστερ 
Τουρκικές Σπουδές Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Μάστερ 
Τουρκικές Σπουδές Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Διδακτορικό
Φυσική Φυσικής Μάστερ 
Φυσική Φυσικής Διδακτορικό
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας Μάστερ
Χημεία Χημείας  Διδακτορικό / Μάστερ
Χημεία Τροφίμων Χημείας   Μάστερ
Χρηματοοικονομική Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μάστερ
Χρηματοοικονομική Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδακτορικό
Ψυχολογία Ψυχολογίας Διδακτορικό
Financial Economics

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Οικονομικών

(Διατμηματικό Πρόγραμμα)

Μάστερ
Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship - TIME MBE)

 Οικονομικών

(Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα)

Μάστερ
High Performance Computing for Life Sciences, Engineering and Physics (HPC-LEAP European Joint Doctorate)

 Φυσικής

(Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα)

Διδακτορικό

 

Αλφαβητικά ανά Τμήμα:

 

 Ο πιο κάτω πίνακας είναι υπό διαμόρφωση

 ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αγγλική Λογοτεχνία και Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές Μάστερ/ Διδακτορικό
Γλωσσολογία Διδακτορικό
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Μάστερ
Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία Μάστερ
Μεταφραστικές Σπουδές Διδακτορικό
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  Διδακτορικό

Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό)

Μάστερ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Βιοϊατρικές Επιστήμες  (Μάστερ)

Βιοϊατρικές Επιστήμες (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Μάστερ)

Βιοποικιλότητα και Οικολογία (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική Μάστερ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) Μάστερ/Διδακτορικό

Νεοελληνική Φιλολογία

Μάστερ/Διδακτορικό
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γαλλικές Σπουδές Διδακτορικό
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας Μάστερ

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Μάστερ),

Ευρωπαϊκές Σπουδές (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA Μερικής και Πλήρης Φοίτησης - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Διδακτορικό
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική Παιδαγωγική Μάστερ/Διδακτορικό
Γλώσσα και Εκπαίδευση Διδακτορικό
Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (σε συνεργασία με Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής ΠΚ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μάστερ
Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος Μάστερ
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Μάστερ/Διδακτορικό
Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Εκπαιδευτική Τεχνολογία Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Θρησκευτική Παιδεία Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Νηπιοσχολική Αγωγή Μάστερ/Διδακτορικό
Επιστήμες της Αγωγής/Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής Μάστερ/Διδακτορικό
Μαθηματική Παιδεία Μάστερ/Διδακτορικό
Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες Μάστερ/Διδακτορικό
Σπουδές Φύλου (σε συνεργασία με Κέντρο Σπουδών Φύλου και Έδρα Unesco για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων) Μάστερ/Διδακτορικό
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Μάστερ)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Μηχανικοί Υπολογιστών (Μάστερ)

Μηχανικοί Υπολογιστών (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Αρχαία Ιστορία Μάστερ/Διδακτορικό
Βυζαντινές Σπουδές και Λατινική Ανατολή (Διατμηματικό) Μάστερ/Διδακτορικό
Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μάστερ/Διδακτορικό
Μεσογειακή Αρχαιολογία από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα Μάστερ/Διδακτορικό
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Μάστερ/Διδακτορικό
Παραδοσιακός Πολιτισμός (16ος - 20ος αιώνας) Μάστερ/Διδακτορικό
Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (στην αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στις Σπουδές των Κλασικών Πολιτισμών (σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Ελλάδας, Αυστρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πολωνίας, Τουρκίας) Μάστερ
Κλασικές Σπουδές Μάστερ/Διδακτορικό
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον Εκσυγχρονισμό (σε συνεργασία με 41 πανεπιστήμια από κράτη μέλη της ΕΕ) Μάστερ
Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία Μάστερ
Κοινωνιολογία Διδακτορικό
Πολιτική Επιστήμη Διδακτορικό
Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις) Μάστερ
Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική) Μάστερ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   Financial Economics (στην αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Μερικής και Πλήρης Φοίτησης - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ

Χρηματοοικονομική (Μάστερ)

Χρηματοοικονομική (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μάστερ/Διδακτορικό
Εφαρμοσμένη Στατιστική Μάστερ
Καθαρά Μαθηματικά Μάστερ/Διδακτορικό
Μαθηματικά (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας) Μάστερ
Στατιστική Διδακτορικό
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ   Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ

Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Μάστερ)

Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό

Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (Μάστερ)

 

Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία (Διδακτορικό)

 

Μάστερ/Διδακτορικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Business Economics (Technology, Innovation Management and Enterpreneurship - TIME MBE) (στην αγγλική γλώσσα) (σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης και Wageningen University Ολλανδίας)  Μάστερ
Financial Economics (στην αγγλική γλώσσα) (Διατμηματικό) Μάστερ
Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά Μάστερ
Οικονομικά Διδακτορικό
Οικονομική ανάλυση (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Cognitive Systems (σε συνεργασία με Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ και ΑΠΚΥ) Μάστερ
Διαδικτυακός Υπολογισμός Μάστερ
Επιστήμη της Πληροφορικής Μάστερ
Ευφυή Συστήματα Μάστερ
Πληροφορική Διδακτορικό
Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής (Επαγγελματικό Πρόγραμμα) Μάστερ
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών (σε συνεργασία με ΤΕΠΑΚ) Μάστερ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (Διατμηματικό) Μάστερ
Μηχανική Πετρελαίων (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) Μάστερ
Μηχανικοί Περιβάλλοντος Μάστερ/Διδακτορικό

Πολιτικοί Μηχανικοί (Μάστερ)

Πολιτικοί Μηχανικοί (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
Πολιτικοί Μηχανικοί/Ανάλυση Κατασκευών Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Αντισεισμική Μηχανική Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Γεωτεχνική Μηχανική Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών Μάστερ
Πολιτικοί Μηχανικοί/Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά Μάστερ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τουρκικές Σπουδές (Μάστερ)

Τουρκικές Σπουδές (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
ΦΥΣΙΚΗΣ  High Performance Computing for Life Sciences, Engineering and Physics (HPC - LEAP European Joint Doctorate) (σε συνεργασία με Ινστιτούτο Κύπρου και University of Wuppertal, Γερμανίας) Διδακτορικό
Αρχές Φυσικής Μάστερ

Φυσική (Μάστερ)

Φυσική (Διδακτορικό)

Μάστερ/Διδακτορικό
XHMEIAΣ 

Χημεία 

Μάστερ/Διδακτορικό
Χημεία Τροφίμων Μάστερ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ       Cognitive Systems (σε συνεργασία με Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ και ΑΠΚΥ) Μάστερ
Γνωστική - Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάστερ
Κλινική Ψυχολογία Διδακτορικό
Κοινωνική - Αναπτυξιακή Ψυχολογία Μάστερ
Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (σε συνεργασία με Παιδαγωγικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών) Μάστερ
Σχολική Ψυχολογία (Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα) Μάστερ
Ψυχολογία Διδακτορικό