Προς διευκόλυνση των φοιτητών και ιδιαίτερα των πρωτοετών, ετοιμάζεται κατάλογος οικιών/διαμερισμάτων διαθέσιμων προς ενοικίαση.
 
Ο κατάλογος διατίθεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και είναι διαθέσιμος στις Ανακοινώσεις μας
 
Καταχωρήσεις για τον κατάλογο γίνονται δεκτές από ιδιώτες σε συγκεκριμένες περιόδους που ανακοινώνονται ανά εξάμηνο. Επιλέξετε Διαφημίστε το Υποστατικό Σας