Το Τμήμα Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού (σε οποιαδήποτε βαθμίδα) μέχρι τις 4 Μαΐου 2018.

Το Τμήμα Φυσικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δυο (2) θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών σε οποιαδήποτε βαθμίδα μέχρι τις 18 Μαΐου 2018