Εκτύπωση
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1  Αξιοποίηση Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης  Απρίλιος 2013
2  Διαχείριση Χρόνου  Απρίλιος 2013
 Οργάνωση Αποτελεσματικών Συνεδριάσεων  Μάιος 2013
 Αντιμετώπιση Συγκρούσεων στον Εργασιακό Χώρο  Μάιος 2013
5  Strategic Negotiation Skills  Μάιος 2013
6  Αποδίδοντας υπο πίεση  Μάιος 2013