Εκτύπωση
     
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
1  Αξιοποίηση Εργαλείων Κοινωνικής Δικτύωσης  
2  Advanced Word
 
 Positiveness & Innovation in the Workplace  
 Stratigic Negotiation Skills and Game Theory  
5  Θετική Ψυχολογία σε περίοδο "Κρίσης"  
6  Οργανώνοντας αποτελεσματικές και επαγγελματικές Συνεδριάσεις  
7  Αντιμετώπιση δύσκολων συνεργατών στον Εργασιακό Χώρο   
 Effective Networking Skills  
 Public Speaking & Presentation skillsPublic Speaking & Presentation skills  
10   Βέλτιστες Πρακτικές για την σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Ημέρα 1, Ημέρα 2, Ημέρα 3  
11  Creativity and Innovation  
12  Event Management  
13  Διαχείριση Κρίσεων   
14  Επίτευξη Αύξησης της Παραγωγικότητας σς περίοδο κρίσης  
15   Εργαστήρι Ανάπτυξης Μεσοδιευθυντικών Στελεχών   
16  Ηθική και Δεοντολογία  
17  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση