Εκτύπωση
     
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
1  Διαχείριση γνώσης, Δύναμη της Πληροφορίας  
2  Διαχείριση Συγκρούσεων στον Χώρο Εργασίας  
 Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία  
 Διαχείριση Κρίσεων σε δύσκολες Οικονομικά Συνθήκες
 
5  Χειρισμός Δύσκολων Συνεργατών/Συναδέλφων  
6  Social Media  
7  Stress Management
 
 Επίτευξη Αύξησης Παραγωγικότητας  
 Εργασία και Προσωπική Ζωή   
10  Microsoft Power Point