Εκτύπωση
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1 ADVANCED EXCEL Μάρτιος 2012
2 NEGOTIATION SKILLS Μάρτιος 2012
3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Απρίλιος 2012
4 PUBLIC RELATIONS Απρίλιος 2012
5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Απρίλιος 2012
6 DEALING WITH DIFFICULT PEOPLE Μάιος 2012
7 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Μάιος 2012
8 ENGLISH FOR BUSINESS ADMINISTRATION Μάιος 2012
9 BUSINESS ETHICS IN THE WORKPLACE Ιούνιος 2012
10 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ιούλιος 2012
11 ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιούλιος 2012
12 THE ART OF INNOVATION Οκτώβριος 2012
13 SPSS Νοέμβριος 2012