Η καθαριότητα και υγιεινή στους χώρους του Πανεπιστημίου (γύρω στα 50 κτήρια) επιτυγχάνεται με 70 καθαρίστριες/ες και άλλους εποχιακούς καθαριστές από ιδιωτική εταιρεία και από 5 καθαρίστριες που εργοδοτούνται απευθείας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα καθαρισμού έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 
Το Γραφείο, ετοιμάζει παραγγελίες και παραλαμβάνει υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες των διαφόρων κτηρίων του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει την προμήθεια πόσιμου νερού σε 97 διαφορετικές τοποθεσίες των περιφερειακών κτηρίων.
 
Όσον αφορά στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων, έχουν μισθωθεί συμπιεστές απορριμάτων (σκυβάλων) και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού. Για τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης (P.M.D. και χαρτί), το Γραφείο σε συνεργασία με την Εταιρεία Green Dot Cyprus, ανέλαβε την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία κατά μήκος των διαδρομών όδευσης περί των κτηρίων του Πανεπιστημίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και των πολιτών. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με την Εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, έχουν τοποθετηθεί 7 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε 6 κτήρια.
 
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της γενικής υγιεινής των χώρων, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, έχει ετοιμαστεί πρόγραμμα ψεκασμών και απολυμάνσεων των πανεπιστημιακών κτηρίων καθώς και των εξωτερικών τουυς χώρων, για την καταπολέμηση επιβλαβών για την υγεία οργανισμών και μικροοργανισμών.
 
Ο καλύτερος έλεγχος και συντονισμός των εργασιών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της καθαριότητας και υγιεινής των χώρων, επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας με διάφορα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, καθώς και τους Δήμους στους οποίους εμπίπτουν οι διάφορες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις (Υγειονομείο, Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Λατσιών κλπ).