Το Γραφείο σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Παροχής Φύλαξης / Τροχονομίας, είναι υπεύθυνο για τη φύλαξη και την περιπολία των πανεπιστημιακών χώρων συμπεριλαμβανομένων των χώρων στάθμευσης (ελεγχόμενων και μη), με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων/οχημάτων που διακινούνται καθημερινά στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επισκεπτών.
 
 
 
 
ΚΩΔΙΚΕΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 
 
ΕΝΤΥΠΑ
 
Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ