Όσον αφορά στα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης, το Γραφείο Ασφάλειας είναι υπεύθυνο για τον Έλεγχο και την Εποπτεία των Συστημάτων Πρόσβασης.
 
Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδει και παραδίδει αντικλείδια κατόπιν εγκρίσεως των αιτημάτων των χρηστών των πανεπιστημιακών χώρων. Επίσης, το Γραφείο είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των καρτών πρόσβασης των χρηστών, στους χώρους όπου επιτρέπεται στον καθένα η πρόσβαση (κτήρια/γραφεία/εργαστήρια/χώρους στάθμευσης κλπ).
 
Έχοντας υπό την εποπτεία του τη Διαχείριση των Υπηρεσιών Φύλαξης, καταρτίζεται πρόγραμμα φύλαξης της πανεπιστημιακής ιδιοκτησίας, όπου σε συνεργασία με τους φύλακες και την περίπολο, διασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας και ασκείται  καλύτερος έλεγχος της ασφάλειας.
 
 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 
 
ΕΝΤΥΠΑ
 
Έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)