Εκτύπωση
 
 
 Αποτελεσματα Γραπτής Εξέτασης για τρεις (3) μόνιμες θέσεις Τεχνικού (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής), η οποία διεξήχθηκε στις 15/05/2018.
 
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για δύο (2) μόνιμες θέσεις Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής), η οποία διεξήχθηκε στις 15/05/2018.