Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Ο Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά, στις προσπάθειες των Αρχών του Πανεπιστημίου για επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων...περισσότερα
animated