Εκτύπωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL- ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Η Βασική Δράση 1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές KA107 δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συμφωνία Erasmus+ International για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους για ένα εξάμηνο.

Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απο τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και ανάλογου συστήματος στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής συμφωνίας ERASMUS+ International μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής που καθορίζει και τις πρόνοιες της ανταλλαγής.

Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής, οι προυποθέσεις και η διαδικασία είναι τα ίδια όπως και στην κινητικότητα μεταξύ των χωρών του προγράμματος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ERASMUS+ INTERNATIONAL 2018-2019 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2018)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ERASMUS+ INTERNATIONAL 2019-2020 (ΠΡΟΚΣΛΗΣΗ 2019) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 700 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΑΙΓΥΠΤΟΣ=275

ΙΣΡΑΗΛ=180

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ=180

ΡΩΣΣΙΑ=360

ΣΕΡΒΙΑ=275

ΙΟΡΔΑΝΙΑ=275

ΚΙΝΑ=820

ΜΑΡΟΚΚΟ=180

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 ΕΙΝΑΙ Η 23Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η Δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να τυπωθεί, να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Γραφείο Κινητικότητας το αργότερο μέχρι τις 23/09/2019 μαζί με την ανεπίσημη βαθμολογία του φοιτητή τυπωμένη από το banner web.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ THΣ ONLINE ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23/09/2019. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ.

ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 (ONLINE ΑΙΤΗΣΗ)  ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Μετά την έγκριση του φοιτητή για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus International από το τμήμα του συμπληρώνεται το Learning agreement και αποστέλλεται στο Πανεπιστημιο υποδοχής για έγκριση. Σημειώνεται ότι η Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, κατάλληλα συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία και υπογραμμένη από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του φοιτητή και να συνοδεύεται από τις περιγραφές των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς και τις πιστωτικές τους μονάδες ECTS πριν παραδοθεί στο Γραφείο  Υποστήριξης Κινητικότητας.

Μαζί με τη Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και η επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.

Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου αποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.