Εκτύπωση
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ERASMUS+
 
ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019
ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
 
 

Προσωπικό για Κατάρτιση, Ακαδημαϊκή Χρονιά 2019 – 2020

Προσωπικό για Κατάρτιση Ακαδημαϊκή Χρονιά 2018 – 2019