Εκτύπωση
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜA ERASMUS+
 
ΔΡΑΣΗ 1 - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (STT - STAFF MOBILITY FOR TRAINING)
 

Προσωπικό για Κατάρτιση, Ακαδημαϊκή Χρονιά 2019 – 2020

Προσωπικό για Κατάρτιση Ακαδημαϊκή Χρονιά 2018 – 2019