ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑιΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017- ΝΕΟ

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από απόφοιτους Ιουνίου 2016 και Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 για τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Απριλίου 2017 μέχρι και τις 31 Μαίου 2017 - 2 μήνες μόνο, υποβάλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης ενδιαφέροντος για απόφοιτους και την προέγκριση οργανισμού.

πατήστε εδώ για τη Δήλωση Ενδιαφέροντος για νέους απόφοιτους

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από φοιτητές θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 για τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουνίου 2017 μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017 - 2 μήνες μόνο, υποβάλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο Δήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές και την προέγκριση οργανισμού.

πατήστε εδώ για τη Δήλωση Ενδιαφέροντος για φοιτητές

**********************************************************************************************

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017

Το Πρόγραμμα ERASMUS Τοποθετήσεις είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα με το Πρόγραμμα για την Κινητικότητα για Σπουδές αλλά οι φοιτητές και οι νέοι απόφοιτοι μπορούν να τοποθετηθούν σε εταιρείες ή οργανισμούς σε κάποια από τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής πείρας.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ στους συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες και πρακτικές εμπειρίες στον τομέα σπουδών τους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε ξένες γλώσσες, να ταξιδέψεουν σε άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, να κάνουν νέους φίλους, να ζήσουν μόνοι, να γνωρίσουν άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και κουλτούρες.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Δικαίωμα συμμετοχής φοιτητών από το πρώτο έτος.
 • Δικαίωμα συμμεχοχής νέων αποφοίτων: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν για συμμετοχή λίγο πριν την αποφοίτηση τους και θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την τοποθέτηση τους μέχρι 12 μήνες μετά την αποφοίτηση τους.
 • Η εργοδότηση μπορεί να γίνει σε εταιρείες, κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα , πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς εκτός από όργανα της Ε.Ε. ή πρεσβείες των χωρών του φοιτητή ή απόφοιτου.
 • Η ελάχιστη χρονική διάρκεια μιας τοποθέτησης μπορεί να είναι 2 μήνες και η μέγιστη μέχρι 12 μήνες. Αυτό ισχύει σε κάθε κύκλο σπουδών.
 • Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η μέγιστη διάρκεια για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι οι 4 μήνες ενώ για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και τους απόφοιτους οι 6 μήνες. Αν οι αιτήσεις είναι πολύ περισσότερες των θέσεων η διάρκεια χρηματοδότησης μπορεί να μειωθεί και στο ελάχιστο που είναι οι 2 μήνες μέγιστη χρηματοδότηση και οι υπόλοιποι μήνες να μείνουν χωρίς αυτή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Καταλληλότητα οργανισμού υποδοχής
 • Η σύμφωνη γνώμη του τμήματος αν θα αναγνωριστούν ECTS
 • Γνώση της γλώσσας της χώρας που βρίσκεται ο οργανισμός υποδοχής
 • Διαθεσιμότητα θέσεων και κατεπέκταση της χρηματοδότησης
 • Κατανομή θέσων σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα έστω και με μικρότερη χρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος φοιτητών και νέων αποφοίτων Ιουνίου 2016 και Δεκεμβρίου 2016 το αργότερο μέχρι την 31η Μαίου 2016 για τοποθετήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

ΝΕΟ - Έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 για εξεύρεση οργανισμού υποδοχής.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο τέλος Ιουλίου 2016.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΛΟΥΘΗΘΕΙ

 • Επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με οργανισμούς υποδοχής και εξασφάλιση αποδοχής για πρακτική άσκηση
 • Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος μαζί με την προέγκριση του οργανισμού (αν υπάρχει) μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία αυτής της πρόσκλησης γαι υποβολή αιτήσεων
 • Επικοινωνία Π.Κ. με οργανισμό υποδοχής για έλεγχο του οργανισμού υποδοχής και συζήτηση για το πρόγραμμα εργασίας του ενδιαφερόμενου
 • Επιλογή δικαιούχου
 • Ετοιμασία προγράμματος εργασίας του δικαιούχου (Learning Agreement for Traineeships)
 • Επίσημη δέσμευση με τις υπογραφές των 3 ενδιαφερομένων μερών στο Πρόγραμμα Εργασίας

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

 • Μέσω ιστοσελίδων δικτύων, π.χ. PRAXIS
 • http://www.praxisnetwork.eu/
 • Από προσωπικές επαφές με οργανισμούς
 • Από ακαδημαϊκούς που έχουν δεσμούς με εταιρείες
 • Επικοινωνώντας με πανεπιστήμια, εργαστήρια κλπ (ερευνητικές δραστηριότητες ακαδημαϊκών)
 • Από ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέσεις για τοποθετήσεις, π.χ.
 • http://www.placement-uk.com/pages/index.php
 • Από το EURES,
 • https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=en
 • Από την ιστοσελίδα http://erasmusintern.org/
 • Από διάφορα offers που έρχονται στο Γραφείο Κινητικότητας

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 • Κατάρτιση του επίσημου προγράμματος εργασίας (Learning Agreement for Traineeships) το οποίο συμφωνείται και υπογράφεται από τα τρια ενδιαφερόμενα μέρη, τον δικαιούχο, τον οργανισμό αποστολής (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τον οργανισμό υποδοχής
 • Υπογραφή Χρηματοδοτικής Σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για την χορηγία
 • Αναχώρηση για οργανισμό υποδοχής
 • Εντολή πληρωμής στο προσωπικό λογαριασμό του δικαιούχου
 • Επιστροφή στην Κύπρο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
 • Έκδοση Πιστοποιητικού EUROPASS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

Τα μέγιστα ποσά χρηματοδότησης που καθορίστηκαν από την ΕΕ βρίσκονται στους πιο κάτω πίνακες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΟΝΗ

Erasmus Student Network – ESN
http://www.esn.org/

UNIPLACES:

www.uniplaces.com/‎

Ο κωδικός προσφοράς για έκπτωση 25% στο booking fee γαι φοιτητές του ΠΚ είναι: CYPRUSUNI

HOUSINGANYWHERE:

https://housinganywhere.com/

erasmusus:

http://eurasmus.com/

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

www.protrip-world.com

www.dr-walter.com - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

insuretostudy.com - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΚ - INTERNATIONAL STUDENT CLUB Πανεπιστημίου Κύπρου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
FACEBOOK PAGE: https://www.facebook.com/International-Students-Club-ISC-519477371488744/?fref=ts

Erasmus Student Network, Nicosia Cyprus, ESN Nicosia

fb page: https://www.facebook.com/esnnicosia/
website: esncy.org

Για οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορίες επικοινωνείτε με το

Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων

Τηλ. 22894281, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις:

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ