Εξερχόμενη Κινητικότητα Erasmus Σπουδές

 
 
ErasmusPlus-30years-Circle-EN-300dpi
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ -  ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1 - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ 
 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ
 
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018
 
Η Βασική Δράση 1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους (ένα ή δύο εξάμηνα) της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς.
 
Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απο τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής συμφωνίας ERASMUS+ μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής στο θέμα της σπουδής του φοιτητή.
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤOXΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΚ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ERASMUS ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ERASMUS ΚΑΙ TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - (ΑΦΟΡΆ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ERASMUS+ ANA TMHMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΧΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΣΠΟΥΔΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ΕΙΝΑΙ Η 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018 ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017


Η Δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να τυπωθεί, να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να κατατεθεί στο Γραφείο Κινητικότητας το αργότερο μέχρι τις 30/09/2017 μαζί με την ανεπίσημη βαθμολογία του φοιτητή τυπωμένη από το banner web.
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ THΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ONLINE ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/09/2017. ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ.
 
 
 
Το πιο πάνω έντυπο του Learning agreement συμπληρώνεται μετά την έγκριση του φοιτητή απο το Τμήμα του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποστέλλεται στο Πανεπιστημιο υποδοχής για έγκριση. Σημειώνεται ότι η Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, κατάλληλα συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία και υπογραμμένη από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του φοιτητή και να συνοδεύεται από τις περιγραφές των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς και τις πιστωτικές τους μονάδες ECTS πριν παραδοθεί στο Γραφείο Κινητικότητας.
 
Μαζί με την Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και η επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή.
 
Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 
Ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου αποδοχής ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (OLS ASSESSMENT) ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ONLINE (ONLINE COURSES)

OLS - ONLINE LINGUISTIC ASSESSMENT

ΟΔΗΓΟΣ για χρηση του εργαλείου OLS

OLS - ONLINE LINGUISTIC COURSE

Κωδικοί Erasmus Πανεπιστημίων - ERASMUS CODES

 
ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ
  
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
 
 
ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΚ - INTERNATIONAL STUDENT CLUB Πανεπιστημίου Κύπρου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.gmail.com 
 
ERASMUS STUDENT NETWORK NICOSIA- ESN NICOSIA
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
ESN Nicosia
site: www.esncy.org 
facebook page: https://www.facebook.com/esnnicosia/ 
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
 
www.protrip-world.com

www.dr-walter.com - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

insuretostudy.com - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Studentsinsured | Laan van Nieuw Oost Indië 123 | 2593 BM | The Hague
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
W: www.studentsinsured.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Facebook Group: Erasmus Outgoing UCY - University of Cyprus - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Κινητικότητας στα τηλέφωνα 22894281/82
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.