Η αποστολή της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΣ) είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας στο ΠΚ μέσω:
  • της αναβάθμισης/ενίσχυσης της διεθνοποίησης, της διεθνούς δικτύωσης και της κινητικότητας και της ανάπτυξης συνεργασιών,
  • της προσέλκυσης φοιτητών από τον διεθνή χώρο και
  • της προβολής του έργου του ΠΚ μέσω ποιοτικών εκδόσεων και της ιστοσελίδας του ΠΚ. ... περισσότερα
         erasmus-logo      unica      Santader