Εκτύπωση
 
OrganogrammaYDS15.4.20
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Αν.Λ.Π. = Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου
Λ.Π.    = Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γ.Λ.     = Γραμματειακός Λειτουργός
Τ.ΓΡ.   = Τεχνικός Γραφίστας
Γ.Γ.     = Γενικός Γραφέας