Οδηγοί Χρήσης

Υπηρεσίες Πρόσβασης Διαδικτύου

Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

Υπηρεσία Τηλεομοιότυπου

 

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Υπηρεσίες Στρατηγικών Συστημάτων

Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης και Πολυμέσων

 

Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας για Προσωπικούς Υπολογιστές (Crashplan)

 

Υπηρεσία προστασίας Η/Υ και Εξυπηρετητών από κακόβουλα προγράμματα (Antivirus)

  

Υπηρεσίες Ιστοσελίδων

    • Δημιουργία ιστοσελίδων
    • Διαχείρηση ιστοσελίδων
    • Καθορισμός πρόσβασης σε ιστοσελίδες
    • Δημιουργία Ονομάτων στο πλαίσιο www.ucy.ac.cy
 
Υπηρεσίες Διαδικτυακών Εφαρμογών

Ενοποιημένες και Αυτοματοποιημένες Υπηρεσίες

 
Εργαστήρια
 
Γραμματεία Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων