Μήνυμα Καλωσορίσματος

Η αποστολή της ΥΠΕ είναι η συνεχής παρακολούθηση και εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η παροχή, με ασφάλεια και λειτουργικότητα, των απαραίτητων υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής κοινότητας...περισσότερα

Αλέξανδρος Κωνσταντίνου
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υ.Π.Ε.

 

 
VIDEO FRAME 01