Εκτύπωση
 Μηχανικός Επιφυλακής (+357 - 99 - 536858)
______________________________________________________________________________________________________________________
 
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του τηλεφώνου του μηχανικού επιφυλακής, το τηλεφώνημά σας θα μεταφερθεί σε φωνοκιβώτιο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλώ αφήστε μήνυμα ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.  Σημειώνεται ότι κλήσεις από τηλέφωνα με απόκρυψη αριθμού δεν γίνονται αποδεκτές.
 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής προσφέρει την Υπηρεσία Μηχανικού Επιφυλακής εκτός ωρών εργασίας περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών. Ακολουθούν λεπτομέρειες:
 
Ημέρα   Διαθεσιμότητα Μηχανικού  
 Κανονική εργάσιμη ημέρα   17:30 μέχρι 07:30 την επόμενη μέρα 
 Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες   Όλη την ημέρα 
 
Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα τοπικά γραφεία υποστήριξης της Οντότητας σας.
 
Ο Μηχανικός Επιφυλακής αναλαμβάνει την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων μόνο κα τα οποία αφορούν:
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν καλύπτονται τα ακόλουθα προβλήματα:
 
Παρακαλώ όπως επικοινωνήστε μαζί με τα τοπικά γραφεία υποστήριξης της Οντότητάς σας τους εντός κανονικών ωρών εργασίας για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.