ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ:

O Τομέας Δικτύων παρέχει υποδομή δικτύου υψηλών ταχυτήτων και υψηλής διαθεσιμότητας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις εσωτερικές υπηρεσίες δικτύου. Προσφέρει επίσης δικτυακή υποστήριξη 2ου και 3ου επιπέδου στις τοπικές ομάδες υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, στον τομέα υποστήριξης χρηστών αλλά και στην κοινότητα ευρύτερα.

Βασικές δραστηριότητες του Τομέα Δικτύων είναι η εύρυθμη λειτουργία, η υποστήριξη και η συνεχής αναβάθμιση της υποδομής του ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, των ενοποιημένων υπηρεσιών επικοινωνίας φωνής, εικόνας και δεδομένων, της υποδομής υπηρεσιών αριθμοδότησης και διευθυνσιοδότησης (DHCP/DNS), η εφαρμογή της πολιτικής διαδικτυακής ασφάλειας καθώς και η τεχνική υποστήριξη του μητρώου διαδικτυακών ονομάτων με κατάληξη .cy.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
 1. Δικτύου Πρόσβασης και Συγκέντρωσης (Επιπέδου 2 και 3)
 2. Φυσικής Υποδομής Δικτύου (Επίπεδο 1)
 3. Αριθμοδότησης και Διευθυνσιοδότησης (DNS/DHCP)
 4. IP τηλεφωνίας και Fax
 5. Τηλεδιάσκεψης και η-παρουσίας
 6. Ασφάλειας Δικτύου
 7. Ταυτοποίησης Διαχειριστών και χρηστών δικτύου
 8. Δίκτυου πυρήνα και κέντρων δεδομένων
 9. Ασύρματου δικτύου (ucywifi και eduroam)
 10. Παρακολούθησης, αντιγράφων ασφάλειας και καταλόγου τομέα
 11. Τεχνικής Υποστήριξης μητρώου ονομάτων .cy
 12. Τεχνικής υποστήριξης ΚΕΑΔ
 13. Πιστοποιητικών Ασφαλείας
 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση/υποστήριξη χρηστών για συστήματα και εξοπλισμό πληροφορικής υποδομής. Επιπλέον, ο Τομέας διαχειρίζεται τα κεντρικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΠΚ, των εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων, καθώς και τα αιτήματα αγοράς εξοπλισμού πληροφορικής για τις Διοικητικές Υπηρεσίες. Ο Τομέας παρέχει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα υπηρεσίες πολυμέσων και έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 1. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
 2. Τεχνική Υποστήριξη ΔΥ
 3. Υπηρεσίες Πολυμέσων
 4. Διαχείριση Κεντρικών Εργαστηρίων
 5. Διαχείριση Εκτυπωτικών Πολυμηχανημάτων