Ένας μαθητής είναι θύμα εκφοβιστικής συμπεριφοράς ή θυματοποίησης όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αρνητικές πράξεις εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων μαθητών. Τέτοιες αρνητικές πράξεις χαρακτηρίζονται από προσπάθειες εκούσιας-εσκεμμένης επιβολής, ενόχλησης, ή πρόκλησης σωματικής βλάβης σε κάποιο άλλο μαθητή.

 Πρόγραμμα

Ερωτηματολόγια:

To measure school bullying see Kyriakides, L., Kaloyirou C., & Lindsay G. (2006). An analysis of the revised Olweus bully/victim questionnaire for students using the Rasch measurement model. British Journal of Educational Psychology, 76, 781–801.

To measure school policy and identify priorities for improvement

Συνεντεύξεις: