Με το πέρας του προγράμματος, τις 8 Ιανουαρίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια του ερευνητικού μας προγράμματος για την αντιμετώπιση και μείωση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο με τη συμμετοχή και αντιπροσώπευση και των 5 χώρων (Κύπρος, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο) οι οποίες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έγινε παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων-πορισμάτων του προγράμματος από όλες τις χώρες, οι οποίες συμμετείχαν. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με την αντιμετώπιση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς για σκοπούς βελτίωσης με τη συμμετοχή και την ανταλλαγή εμπειριών τόσο από ακαδημαϊκούς όσο και από δασκάλους. Το συνέδριο είχε βιωματικό χαρακτήρα, αφού οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με την καθοδήγηση των συντονιστών του προγράμματος στη συζήτηση για την σημασία της ανάληψης συστηματικών προγραμμάτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του σχολείου σε σχέση με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με θεματικές ενότητες, που αφορούν άμεσα τους παράγοντες που επιδρούν στην αντιμετώπιση και μείωση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς, όπως είναι η ανάπτυξη πολιτικής για το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου και τη διδασκαλία, η συνεργασία και αλληλεπίδραση των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς εκτός τάξης, η συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους (γονείς, ερευνητές), και η αξιολόγηση της πολιτικής για τη διδασκαλία και το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου.

 

dafni5

P2020328 P2020329