Εκτύπωση
 
 Γραπτές Εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ (Παθολογία και Χειρουργική) - Ανακοίνωση - Έντυπο Συμμετοχής
 
 
Αιτήσεις συμμετοχής για όλα τα Επιμορφωτικά Προγράμματα