Συναντήσεiς:   Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 Γεωπολιτική της Ενέργεια
                                         Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 – Διεθνής Τρομοκρατία και Ασύμμετρες Απειλές
                                         Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 – Πτυχές Ασφάλειας του Κυπριακού Ζητήματος