11/10/2019: Συνέδριο με θέμα 'Κυπριακή Δημοκρατία και Διεθνές Δίκαιο', 24-26 Οκτωβρίου 2019.

10/10/2019: Αναθεωρημένοι Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.

11/09/2019: Δεύτερη Σειρά Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος Νομικής (18/9 - 20/11/2019).

09/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα «Κοινωνιολογία του Δικαίου» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Παρασκευή, 19 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: (ορθή επανάληψη) Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για το μάθημα «Ερευνητική Μεθοδολογία» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τα μαθήματα «Οικογενειακό Δίκαιο» και «Κληρονομικό Δίκαιο» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

01/07/2019: Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα για τα μαθήματα «Πολιτική Δικονομία Ι» και «Πολιτική Δικονομία ΙΙ» (υποβολή αιτήσεων μέχρι Δευτέρα, 15 Ιουλίου, ώρα 10:00 π.μ.)

17/05/2019: Προκήρυξη έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) στα πλαίσια ερευνητικού έργου της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης του Δρ. Θωμά Παπαδόπουλου, Λέκτορα Εμπορικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019).   

16/03/2019: Προκήρυξη Θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στη Νομική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 (μέχρι 3 Απριλίου 2019)

11/03/2019: Πρώτη σειρά ερευνητικών σεμιναρίων Τμήματος Νομικής (13/3 - 17/4 2019)

14/02/2019: Δημόσια Διάλεξη με θέμα «Το Δίκαιο της Ανάγκης στην Κυπριακή Δημοκρατία» και ομιλητή τον κ. Αλέκο Μαρκίδη, Δικηγόροκαι Πρώην Γενικό Εισαγγελέα (25 Φεβρουαρίου 2019).

15/01/2019: Προκήρυξη μίας θέσης Ακαδημαϊκού Προσωπικού στην ειδικότητα «Δίκαιο της Ενέργειας» στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019)

04/01/2019: «Κρίτων Τορναρίτης: Επιλεγμένες Γνωματεύσεις Συνταγματικού Δικαίου» (Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019)

22/11/2018: «Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου»

21/11/2018: Προκήρυξη Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων

29/10/2018: Προκήρυξη 30 θέσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής (έναρξη Ιανουάριος 2019) - Αιτήσεις μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018

24/10/2018: Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΙ.Π.Α.Ε. Στις 29 Οκτωβρίου 2018 θα αναρτηθεί η προκήρυξη 30 θέσεων με όλες τις σχετικές πληροφορίες. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2019. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα του προγράμματος, ενώ το τρίτο εξάμηνο προορίζεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις («Ποινική Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα», «Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο»).

18/10/2018: Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει για το 2018 με θέμα «Πρόσφατες Εξελίξεις στο Δίκαιο της ΕΕ: Διαλέξεις από τους Κύπριους Δικαστές στο ΔΕΕ», σας προσκαλεί στην Τρίτη Διάλεξη με τίτλο: «Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.» (Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018)

10/10/2018: Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Νομικής και του Κυπριακού Συνδέσμου Εγκληματολογίας με θέμα: 'Enhancing Police Criminal Investigations with Evidence-Βased Offender Profiling' (16 Οκτωβρίου 2018).

26/09/2018: Ημερίδα με τίτλο: "Προστασία Δεδομένων στο Κυπριακό Συνστημα Απονομής Δικαιοσύνης Υπό το Φως των Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων" (Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018).

09/07/2018: Προκήρυξη Θέσεων Διδακτορικού Προγράμματος στη Νομική για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 (μέχρι 6 Αυγούστου 2018).

09/07/2018: Ανακοίνωση Τμήματος Νομικής για μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΙ.Π.Α.Ε και έχουν προκηρυχθεί 12 θέσεις με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων την 6η Αυγούστου 2018.

Η διαδικασία πιστοποίησης του μεταπτυχιακού προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, εφόσον ευοδωθεί, το Τμήμα Νομικής προτίθεται να προκηρύξει το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο 2018 αριθμό θέσεων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ (LL.M) (εισδοχή από Ιανουάριο 2019).

04/06/2018: 

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στις Εφαρμογές Δικαίου Ποινικής Δικονομίας

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Οικογενειακό Δίκαιο και στο Κληρονομικό Δίκαιο

Ανακοίνωση θέσης Ειδικού Επιστήμονα στην Πολιτική Δικονομία

28/05/2018: Απόφαση του Τμήματος Νομικής για μετεγγραφές και απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

28/05/2018: Διήμερο διεθνές συνέδριο του Τμήματος Νομικής με θέμα 'Pluralism or Universalism in International Copyright Law' (31/5 - 1/6/2018).

08/05/2018: Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ).

21/04/2018: Δημόσια διάλεξη του Καθηγητή Aeyal Gross (Πανεπιστήμιο Tel Aviv) με θέμα 'International Law and Occupation in Israel/Palestine and Cyprus' (24 Απριλίου 2018).

16/04/2018: Συνέδριο του Τμήματος Νομικής και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων με θέμα: 'Εθνικό Δημόσιο Δίκαιο, ΧΘΔΕΕ και ΕΣΔΑ: Διάλογος και Εντάσεις' (19-20 Απριλίου 2018).

21/03/2018: Προκήρυξη δύο θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού (μία στην ειδικότητα ΄Δημόσιο Δίκαιο' και μία στην ειδικότητα 'Ιδιωτικό Δίκαιο') στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, μέχρι τις 11 Ιουνίου 2018.

14/03/2018: 'Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Νομικής) φιλοξένησε Ευρωπαϊκούς φιλικούς αγώνες εικονικής δίκης στο πλαίσιο του 'Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition' (2-4 Μαρτίου 2018)'.

11/03/2018: 'Πρόσφατες εξελίξεις στο Ενωσιακό Δίκαιο του Ανταγωνισμού' - Διάλεξη του Κύπριου Δικαστή στο Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. Σάββα Παπασάββα (22 Μαρτίου 2018).

02/02/2018: 'Δίκαιο, Νέες Τεχνολογίες και Ιδιωτική Ζωή': Διάλεξη του Κύπριου Δικαστή στο Δικαστήριο της Ε.Ε Κωνσταντίνου Λυκούργου (13 Φεβρουαρίου 2018).

18/01/2018: Ώρες γραφείου Ακαδημαϊκών Τμήματος - Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018.

17/01/2018: Παρουσίαση της έκδοσης 'Βασική Κυπριακή Νομοθεσία' σε επιμέλεια του Αν. Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ (22 Ιανουαρίου 2018).

17/01/2018: Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (14 Δεκεμβρίου 2017).

 
 
06/11/2017: Διεθνές Συνέδριο REDA 2017 "Regulation and Enforcement in the Digital Age"
 
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου, 2017: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Αίθουσα B 108
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου, 2017: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολιτιστικό Κέντρο
 
Πληροφορίες και προ κράτηση θέσεων: τηλ. 22892920. Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, υπογράφτηκε ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Τμήμα Νομικής και το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά στην τοποθέτηση, σε ετήσια βάση, φοιτητών του Τμήματος στο Γραφείο μας, για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Στόχος της συνεργασίας είναι η αμφίδρομη διασύνδεση του πανεπιστημιακού χώρου με το θεσμό του Επιτρόπου, καθώς και η κατάρτιση και αξιοποίηση των φοιτητών και μελλοντικών επιστημόνων της νομικής.
 
 
Ο ΠτΔ Νίκος Αναστασιάδης ευχαρίστησε δημόσια τους Αναπληρωτές Καθηγητές Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και Κωνσταντίνο Κόμπο για την πολύτιμη προσφορά τους στη Διαπραγματευτική Ομάδα για το Κυπριακό.