Εκτύπωση
Προσωρινό πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 
 
Σημ: είναι πιθανές αλλαγές σε αίθουσες και ημερομηνίες εξέτασης μεμονωμένων μαθημάτων