ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Μάρτιος 2019

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνειότι θα δέχεται αιτήσειςμέχρι την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του 2019.

Δεκατρείς (13) θέσεις στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος Νομικής που οδηγεί στην απόκτηση  Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 3 (τρεις) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Χαράλαμπου Παπαχαραλάμπους
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Τατιάνας-Ελένης Συνοδινού
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Κόμπου
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθηγητή Κώστα Παρασκευά
 • 2 (δύο) θέσεις υπό την επίβλεψη του Λέκτορα Θωμά Παπαδόπουλου

Συνιστάται στις/ους υποψήφιες/ους να μελετήσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος και, εφόσον το επιθυμούν, να επικοινωνήσουν μαζί τους πριν την υποβολή της αίτησης. Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομικήθα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομικήαπό αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας συνιστά υποχρεωτική προϋπόθεση εισαγωγής. Η πολύ καλή γνώση δεύτερης ή και τρίτης Ευρωπαϊκής γλώσσας δύναται να ληφθεί υπόψη.

Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα λαμβάνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, κατόπιν θετικής εισήγησης του προτεινόμενου ερευνητικού συμβούλου. Είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι που πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

 

Συντονιστής Διδακτορικού Προγράμματος Νομικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ

Τηλέφωνο: 22892923  Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για το Διδακτορικό πρόγραμμα στη Νομική υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019και ώρα 12 το μεσημέρι.  Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής στο πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πρώτου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 4. Προκαταρκτική (μη δεσμευτική) ερευνητική πρότασημέχρι 2000 λέξεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, που να προσδιορίζει τον προτεινόμενο επιβλέποντα και να περιγράφεισυνοπτικά το προτεινόμενοθέμα, την προτεινόμενηερευνητική μεθοδολογία και τη βασική βιβλιογραφία.
 5. Μία τουλάχιστον και όχι περισσότερες από τρεις μεταπτυχιακές εργασίες ή άλλο/α δείγμα/τα ακαδημαϊκής γραφής.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών.
 7. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019.Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δίδακτρα

Πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου στη Νομική: Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000


 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών  απαρτίζεται από τα ακόλουθα ερευνητικά στάδια που αντιστοιχούν σε 240 ECTS:

Μάθημα ResearchMethodology (υποχρεωτικό για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες) (πρώτο εξάμηνο)

Αρχικό ερευνητικό στάδιο (Ερευνητικό Στάδιο 1, δεύτερο εξάμηνο και Ερευνητικό Στάδιο 2, τρίτο εξάμηνο)

Περιεκτική εξέταση/Επισκόπηση Βιβλιογραφίας* (Στάδιο 2):

Παρουσίαση και έγκριση της πρότασης για διδακτορική διατριβή** (Στάδιο 3)

Τελικό ερευνητικό στάδιο (Στάδιο 4, τέταρτο εξάμηνο και επέκεινα)

Παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης σε επιστημονικές συναντήσεις (Στάδιο 5, τέταρτο εξάμηνο και επέκεινα)

Συγγραφή της διδακτορικής διατριβής (Στάδιο 6, τέταρτο εξάμηνο και επέκεινα)

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής (Στάδιο 7, έκτο εξάμηνο και επέκεινα)

 

* Η περιεκτική εξέταση συνίσταται σε α) περιεκτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας στη θεματική της διδακτορικής διατριβής μέχρι 12000 λέξεις (χωρίς τις υποσημειώσεις) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (70% της αξιολόγησης) και β) προφορική εξέταση μίας ώρας (30% της αξιολόγησης)

** Η γλώσσα συγγραφής της πρότασης για διδακτορική διατριβή είναι η αγγλική για όλους τους υποψήφιους. Η πρόταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10000 λέξεις (χωρίς τις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία). Το γραπτό κείμενο μετράει 70% και η προφορική εξέταση μίας ώρας (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) 30% στην αξιολόγηση για σκοπούς έγκρισης της πρότασης.

 

Γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής:

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική ή η αγγλική. Η διδακτορική διατριβή μπορεί να εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα εφόσον ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της και ο επιβλέπων καθηγητής είναι σύμφωνος.

 

Γενικές Πληροφορίες:

 Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.