1. ΑΛΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

5.1

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό / Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες / Ειδικοί Επιστήμονες

 

5.1.1

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες – Κανονισμοί του 1992 και 2011

 

5.1.2

Κανόνες Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

5.1.2 Α

Διαδικασία  Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίησης

 

5.1.3

Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες – Κανόνες 1997

 

5.1.4

Κανόνες για Ειδικούς Επιστήμονες

5.2

Εγκύκλιος αναφορικά με τους Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς

5.3

Εγκύκλιος αναφορικά με τους Επισκέπτες Ακαδημαϊκους Σύντομης Διάρκειας

5.4

Κανόνες για συνεργάτες Καθηγητές / Επιστημονικούς συνεργάτες του Πανεπιστημίου Κύπρου