Μήνυμα Καλοσωρίσματος ...περισσότερα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε οργανισμό για το Θερινό Εξάμηνο 2020 (Έντυπο) μαζί με το Βιογραφικό Σημείωμα (σε μορφή pdf), το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020