Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει 2 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ:

• Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Στατιστική
• Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μαθηματικές Επιστήμες


Οδηγός Σπουδών Διπλώματος Ειδίκευσης 2020-2021

Περιγραφές Μαθημάτων