Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής προσφέρει το ακόλουθο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ:

Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Μαθηματικές Επιστήμες

Οδηγός Σπουδών Διπλώματος Ειδίκευσης 2019-2020