ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

  • Αγαπίου Σέργιος:Προβλήματα στην τομή των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής στις ψηλές διαστάσεις, Μπεϋζιανά Αντίστροφα Προβςήματα, Ασυμπτωτική απόδοση εκ των υστέρων κατανομών, μέθοδοι Monte Carlo και Markov chain Monte Carlo σε χώρους συναρτήσεων.
  • Αναστασίου Ανδρέας:Ασυμπτωτική Στατιστική, Θεωρία προσεγγιστικών αποτελεσμάτων για κατανομές, Ανίχνευση σημείων αλλαγής, Χρονοσειρές, Stein's method.
  • Μπαξεβάνη Αναστασία: Τυχαία Χωρο-Χρονικά Πεδία, Κανονικά και Μη-Κανονικά Στοχαστικά Μοντέλα, Εφαρμογές στην Μηχανική και στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μοντέλα για την Επιφάνεια της Θάλασσας.
  • Παπαροδίτης Ευστάθιος: Χρονοσειρές και Φασματική Ανάλυση, Αναδειγματοληπτικές Μέθοδοι για Εξαρτώμενες Μεταβλητές, Απαραμετρικές Μέθοδοι Εκτιμήσεων Συναρτήσεων, 'Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής, Εξακρίβωση Ταυτότητας Μοντέλων σε Χρονοσειρές κ.α.
  • Σαπατίνας Θεοφάνης: Θεωρία και Εφαρμογές των Wavelets στη Στατιστική και σε Χρονοσειρές, Απαραμετρική Παλινδρόμηση και Σχετικά Προβλήματα, Συναρτησιακά Γραμμικά Μοντέλα και Συναρτησιακή Ανάλυση Δεδομένων, Πρόβλεψη σε Συνεχή Χρόνο.
  • Φωκιανός Κωσταντίνος: Κατηγορικές Χρονοσειρές, Ημιπαραμετρική Στατιστική, Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων, Στατιστικές Μέθοδοι στη Γενετική.
  • Χριστοφίδης Τάσος: Στατιστικές Συναρτήσεις U, Ανισότητες Πιθανότητας, Στοχαστικές Διατάξεις, Δειγματοληψία.