Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου διανύει ήδη τη δεύτερη δεκαετία λειτουργίας του. Πρωταρχικό μέλημα του ακαδημαϊκού προσωπικού του είναι η επίτευξη των βασικών στόχων, οι οποίοι ετέθησαν από της ιδρύσεώς του, ήτοι:

  • Η αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση όσων φοιτούν σε αυτό και η διασφάλιση της δυνατότητας αποκτήσεως πτυχίων υψηλής στάθμης.
  • Η καταξίωσή του ως ερευνητικού ιδρύματος τόσο στον ελληνικό και ευρύτερο μεσογειακό χώρο όσο και διεθνώς.
Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την αναθεωρημένη μας ιστοσελίδα για να γνωρίσετε τις δραστηριότητες του τμήματος μας.