Το Όραμα της Ιατρικής Σχολής είναι:
  • Να προσφέρουμε στους φοιτητές και στις φοιτήτριες μας διδασκαλία και μάθηση υψηλού επιπέδου και εξάσκηση δεξιοτήτων σε ένα  περιβάλλον άρτια εξοπλισμένο.
  • Να εκπαιδεύσουμε ικανούς ιατρούς που προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο σύστημα υγείας.
  • Να μοιραστούμε γνώσεις, καινοτομία και αποτελέσματα έρευνας που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ιατρική πρακτική.
  • Να προετοιμάσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του ιατρικού επαγγέλματος και λειτουργήματος.
  • Να παρέχουμε εξαιρετική φροντίδα στους ασθενείς.
  • Να μεταλαμπαδεύσουμε επαγγελματικές αξίες και ηθική συμπεριφορά που αρμόζει στους νέους ιατρούς.