•  Ποια είναι η δομή του Προπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής και ποια μαθήματα περιλαμβάνει;

    Η δομή του Προπτυχιακού Προγράμματος της Ιατρικής Σχολής καθώς και τα μαθήματα που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο έντυπο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής