Διδακτορικό (Ph.D.) σε Προηγμένα υλικά και Νανοτεχνολογία

Το Διδακτορικό πρόγραμμα με τίτλο Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με τίτλο Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Advanced Materials and Nanotechnology