Γενικές Πληροφορίες|Πρόγραμμα Σπουδών|Περιγραφή μαθημάτων|Προσφερόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι|Υποτροφίες - Εργοδότηση|Έντυπα και Έγγραφα


 Δίδακτρα για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  • Δίδακτρα για τα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ: 5.125Ευρώ ανά πρόγραμμα
  • Δίδακτρα για τα Προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου: €4.000 (κάτοχοι Μάστερ) και €6.500 - €9.000 (μη-κάτοχοι Μάστερ)  
 Για Περισσότερες Πληροφορίες  πατήστε εδώ.
 

Υποτροφίες και Εργοδότηση για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στο Τμήμα

  • Υποτροφίες «Πράξανδρος» σε φοιτητές μάστερ (πλήρεις: δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000 και μερικές: πλήρης κάλυψη διδάκτρων). Για πληροφορίες πατήστε εδώ.
  • Υποτροφίες «Ευαγόρας» σε διδακτορικούς μάστερ (πλήρεις: δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000 και μερικές: πλήρης κάλυψη διδάκτρων). Πατήστε  για τις ανακοινώσεις εδώ.
  • Άλλες υποτροφίες (ανακοινώνονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο). Πατήστε  για τις ανακοινώσεις εδώ.
  • Εργοδότηση ως «Βοηθός Διδασκαλίας» (στήριξη των φοιτητών με επίλυση προβλημάτων, διόρθωση κατ’ οίκον εργασιών, εργαστήρια κλπ). Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία.
  • Εργοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα. Πατήστε  για τις ανακοινώσεις εδώ.